Yükleniyor

Sondaj Kuyusu Yönetimi

Sondaj Kuyusu Yönetimi; Bulut Tabanlı Su Yönetim Sistemi (BTSYS) yazılımı üzerinden derin kuyularda bulunan dalgıç pompaların kontrol edilmesi ve kuyu sisteminde bulunan sensörlerin değerlerinin izlenmesi süreçlerini kapsamaktadır. Sistemde kullanılan kontrol panoları veya kontrol cihazları ile saha enstrümanlarının yönetilmesi ve sahadan bilgi alınması sağlanırken sistemin SCADA ile haberleşmesi 2G/3G/4G router modemler vasıtası veya RF Link sistemleri ile yapılmaktadır. Pompa motor sisteminin olası arızalardan korumak için saha cihazları üzerinde emniyet ayarları tanımlanabilmekte bu tanımlamalar sonucu oluşan alarmlar bildirim, SMS ve e-mail olarak kullanıcının tercihine göre anlık olarak iletilmektedir. Acil durumlarda SCADA haberleşmesi olmasa dahi saha cihazları sistemin emniyetini koruyacak aksiyonları alabilmektedir.

Saha panoları ve cihazları içinde bulunan otomatik çalışma senaryoları şu şekildedir;

 • pompanın bağlı olduğu depo seviyesine göre çalışma (Link Seviye),
 • şebeke basınç değerine göre çalışma (Hidrofor veya Basınç PID)
 • serbest kuyu modunda bir zaman çizelgesine göre çalışma (Programlı)

Kuyu sistemlerinde frekans konvertörü/inverter/değişken hız kontrol sürücüsü olması durumunda pompa ve motorun dönüş hızı sistem tarafından kontrol edilebilir. Sürücü istenilen bir frekans değerinde sabit frekans modunda çalıştırılabilir. Bunun yanı sıra sistem PID kontrol tekniği ile frekansı kontrol ederek debi, basınç ve yeraltı su seviyesi sabitlenerek adaptif kullanım sağlanabilir.

Enerji analizörleri sayesinde sistemdeki üç faz gerilim, akım, sistemin güç faktörü, şebeke gerilim frekansı gibi veriler okunabilmekte ve pompa motor sisteminin enerji tüketimi takip edilebilmektedir. Hidrostatik seviye sensörü ile yeraltı su seviyesi, statik seviye ve dinamik seviye izlenebilir. Basınç sensörleri ile kuyu çıkış basıncı ve hat basıncı izlenebilir. Ultrasonik ve elektromanyetik debimetre ile anlık ve belirli tarihler arası su üretimi takip edilebilmektedir. Ayrıca, bu veriler ile pompa verimi hesaplanabilmektedir.

Sistemde okunan bütün veriler uzak sunucuda talep edilen periyotlar ile kaydedilmektedir. Bu sayede geçmişe dönük raporlar, grafikler almayı ve nokta bazlı veri analizi yapılabilmesini kullancıya sunmaktadır.

 • Kuyu sistemlerinde kullanılabilen sensörler:
 • Hidrostatik Yeraltı Seviye Sensörü
 • Pompa Çıkış Basıncı Sensörü
 • Hat Basıncı Sensörü
 • Debimetre (Elektromanyetik/Ultrasonik)
 • Bulanıklık
 • pH
 • Su/Motor/Pano/Ortam Sıcaklıkları
 • Koru-1000 Kuyu Ekranı

      Su temini ve dağıtımını akıllı bir şekilde yöneten kontrol cihazları, enstrümanlar ve yazılımlar üretiyoruz.