KARİYER

İnsan kaynakları yönetiminin ana hedefi, işletmenin amaçları doğrultusunda işletme çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak verimin artmasını sağlamaktır.
Bu hedefe ulaşmak için insan kaynakları yönetimi aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

  • Personel Seçimi, İşe Alma ve Yerleştirme,
  • Performans Yönetimi,
  • Ücret Yönetimi ve Ödül Sistemi

KARİYER